Web Proxy กับการทำงานในระบบอินเตอร์เน็ต

999.00฿ 500.00฿

Sale
11

 

เนื่องจากปัจจุบันมีการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการทำงานในเน็ตเพื่อฆ่าเวลาช่วงเรียนโดยมีการรับจ้างขุดกระทู้เว็บประมูลโดยใช้Duckdig ที่ให้กับเกม RO แล้วต้องอาศัย IP Proxy จากเว็บไซต์ศูนย์ฯเพื่อมาช่วยในการใช้และไปเห็นการบริการของให้เช่า IP จาก Web Proxy ด้วยซึ่งหากใครเจอปัญหา web Proxy ที่จะต้องเอา IP จากเว็บอื่นมาหรือ มีปัญหาในเรื่องการให้เช่า web Proxy เรามีบริการเว็บ Proxy จากทางร้านเราที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการเว็บเกมส์ออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งทางร้านเรามีการเปิดให้ผู้ใช้บริการเว็บ Proxy สามารถ เชื่อมต่อเว็บบนเว็บไซต์ของเราด้วยทางร้านเราจะมีการให้บริการ web Proxy ไว้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆที่มีทั้ง Share Proxy และ Private Proxy ที่จะมีบริการให้เป็นแบบรายเดือนอีกด้วยซึ่งหากใครอยากใช้งาน web Proxy ที่ถูกปิดกั้นหรือเกมออนไลน์ที่ถูกปิดกั้นจากรัฐบาลหรือทางโรงเรียนที่ทำงานแล้วเราก็ไม่ควรพลาดบริการ web Proxy ของเรานะคะ

 

https://www.naxza.com/hosting/what-is-proxy-server-how-it-work.php

 

Loading...