Proxy Shared

เป็นบริการอีกอย่างของท๊อฟฟี่ทางร้านเราซึ่ง Proxy Shared วันนี้จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเปิดบริการเว็บและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Server ของเราตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งหากคุณต้องการบริการของคุณเป็นแบบเปิดตลอด 24 ชั่วโมงและเก็บไว้เป็นความลับส่วนตัวของตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะชมหนังเรื่องอะไรดูหนังเรื่องอะไรหรือคุณกำลังอ่านอะไรคุณกำลังทำอะไรซึ่งทางเราก็ได้มีการอัพโหลดโปรแกรม Proxy ตัวนี้ลงบนเว็บไซต์ของเราแล้วซึ่งหากใครที่ต้องการพบพืชที่มีระดับความเร็วและสามารถปัดตลอดได้ 24 ชั่วโมงแล้วนั้นคุณไม่ควรภาพ  Proxy ตัวนี้เส้นทางเราจะมี บริการบนเว็บไซต์เป็นแบบรายเดือนอีกถ้วยหากใครที่ชอบใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์หรือ Server ต่างๆบนอินเตอร์เน็ตแล้วเราก็การให้บริการ Proxy ของทางร้านเรานั้นก็เป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งทางร้านเราจะมีพร้อมเสื้อที่ใช้ตั้งแต่แชร์ Proxy และ Private Proxy อีกด้วยซึ่งทั้งสองก็ยังเป็นบริการแบบรายเดือนดังเช่น Proxy Shared ด้วยนั่นเองค่ะ

 

https://vpn-proxy-by-seed4-me-free-vpn-and-secure-wifi.th.uptodown.com/iphone

 

Tags: Tags: | |
Loading...